Oferta

Dokumentacja i wskaźniki medyczne

W trosce o zgodność z prawem i wysoki standard ,a także komfort Twojej pracy przygotowujemy spersonalizowany zestaw dokumentów:
 • Opracowanie mierników,
 • analizy,
 • rekomendacje działań naprawczych,
 • procedury epidemiologiczne,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • regulamin podmiotu medycznego,
 • procedury z zakresu BHP i PPOŻ,
 • RODO.

Wdrożenie systemów zarządzania

Wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą ustawą.
  Obejmuje 4 fazy:
  • zaplanowanie systemu,
  • wdrożenie,
  • utrzymanie,
  • usprawnienie.

Odbiory i odstępstwa

Harmonogram działań, uzyskiwanie poszczególnych decyzji, opinii i pozwoleń - Sanepid, BHP, Ppoż.

Szkolenia BHP i PPOŻ

Przeszkolimy Twój zespół z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy szkoleń otrzymają (wymagane prawem) certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Negocjacje kontraktów

Znając realia i stawki rynku medycznego, pomożemy w stworzeniu i negocjacji kontraktów z lekarzami. Wesprzemy w poszukiwaniu zespołu medycznego ale również niemedycznego i co ważne pomożemy we wdrożeniu nowych członków zespołu - zajmiemy się onboardingiem zespołu.

Współpraca z architektem

Określenie zakresu, rozmiaru funkcjonalnego oraz zdefiniowania standardów jakościowych projektowanej placówki

Reprezentowanie placówki przy kontrolach

Jako Pełnomocnik, możemy reprezentować placówkę podczas zapowiedzianej kontroli instytucji zewnętrznej takiej jak Sanepid, Inspekcja Pracy, Straż Pożarna i inne.

Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Nauczymy bądź utrwalimy wśród członków Twojego zespołu, zasady udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz RKO - tak by każdy Pacjent oraz Pracownik czuł się bezpieczny.

Zarządzanie placówką

Poprowadzimy zespół administracji, zorganizujemy zarządzanie na poziomie operacyjnym, przyjrzymy się i zweryfikujemy koszty zarządzania placówką, ułożymy budżet kosztowy oraz przychodowy.

Project Management

Poprowadzimy bądź przejmiemy jako PM każdy projekt w placówce medycznej: techniczny, technologiczny, operacyjny, finansowy bądź w zakresie optymalizacji i transformacji procesowej.

Wdrożenie systemu zarządzania zdarzeniami niepożądanymi

Obejmuje zaplanowanie procesu, opisanie polityki zarządzania zdarzeniami niepożądanymi, przypisanie ról w procesie, opracowanie formularzy zgłoszeniowych, szkolenia dla personelu, wsparcie przy pierwszych analizach RCA, wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych.

Wdrożenie zarządzania ryzykiem medycznym

Analiza ryzyk, opracowanie matrycy ryzyk, opracowanie działań minimalizujących ryzyka, szkolenia personelu, cykliczna aktualizacja matrycy na podstawie analiz zdarzeń niepożądanych, opinii pacjentów, reklamacji.

Prowadzenie projektów medycznych

Analiza zmian, potrzebnych do uzyskania planowanego efektu, analiza korzyści, ryzyk, potrzeb w projekcie, opracowanie mierników, opracowanie planu wdrożenia i harmonogramu projektu, koordynacja projektu.

Opracowanie standardów medycznych

Analiza status quo, konsultacje z menedżerami placówki w zakresie dostosowania standardu do uwarunkowań placówki, opracowanie standardu, szkolenie personelu ze standardu, one-pagery dla personelu, weryfikacja przestrzegania standardu, rekomendacje wskaźników monitorujących skuteczność, dodatkowe szkolenia, modyfikacja standardu w razie potrzeby.

Dokumentacja medyczna

 • audyt
 • zalecenia poaudytowe
 • doskonalenie
 • szkolenia personelu

Epidemiologia

Ocena stanu realizacji standardów epidemiologicznych, opracowanie rekomendacji poprawy jakości epidemiologicznej, opracowanie standardów epidemiologicznych, weryfikacja i doskonalenie funkcjonowania zespołów i komitetów ds. zakażeń, szkolenia dla personelu.

Ochrona radiologiczna

Ocena stanu realizacji standardów ochrony radiologicznej., ocena jakości i kompletności dokumentacji medycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, ocena dokumentacji związanej z ochroną radiologiczną, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, opracowanie rekomendacji poprawy jakości, ocena dawek promieniowania jonizującego w badaniach obrazowych, opracowanie rekomendacji redukcji dawek.

Zarządzanie kadrą medyczną

Analiza udziału pracowników medycznych w procesach opieki nad pacjentem, opracowanie rekomendacji co do modyfikacji ról w zespołach opieki, analiza słabych i mocnych stron zespołów, szkolenia dla medycznej kadry menedżerskiej w zakresie:
 • zarządzania zespołami, przywództwa, rola lidera w zespole wielopokoleniowym
 • przekazywania informacji zwrotnych
 • wyznaczania zadań i ram pracy
 • podnoszenia kompetencji pracowników i wdrażania nowych standardów
 • szkolenia dla zespołów medycznych w zakresie:
  • komunikacji z pacjentem
  • trudne sytuacje w pracy medyka – szkolenie jak rozwiązywać konflikty
  • zarządzanie emocjami i stresem w pracy medyka/menedżera

Onboarding personelu medycznego

Opracowanie standardu wdrożenia do pracy nowego pracownika medycznego:
 • zakres szkoleń
 • przypisanie zadań w procesie onboardingu
 • ustalenie metod weryfikacji skuteczności wdrożenia
 • przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych

Prawa Pacjenta

Weryfikacja przestrzegania praw pacjenta, szkolenia z zakresu praw pacjenta, rozpatrywanie skarg Rzecznika Praw Pacjenta – analiza zakresu skargi, opracowanie odpowiedzi do RPP, rekomendacje działań naprawczych.

Skargi i reklamacje Pacjentów

Przygotowanie odpowiedzi i rekomendacje działań naprawczych, podnoszących satysfakcję pacjentów.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty. Zapraszamy do kontaktu!